Tuesday, April 20, 2021

Generalforsamling 2021

Kære medlem af Tanja Ravnholt Prisen

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Tanja Ravnholt Prisen

Tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 20.00

Pga. corona afholdes generalforsamlingen elektronisk. Du finder linket nederst i mailen. Vi håber på din deltagelse. 

Du bedes nærlæse nedenstående, hvori bestyrelsen begrunder og uddyber sin holdning om helt at lukke foreningen, såfremt der ikke opstilles en eller flere kandidater til formandsposten.  Har du spørgsmål er du velkommen til at rette disse til undertegnede.  

Da jeg (formanden), beklageligvis ikke længere kan påtage mig ansvaret at genopstille. Står foreningen - såfremt der ikke melder sig kandidater til posten - fremadrettet i en svag position. Dette har fået bestyrelsen til at foreslå en en overførelse af Tanja Ravnholt Prisen til en instans der kan varetage administrationen fremadrettet, alternativt gennemføres en lukning af Tanja Ravnholt Prisen. 

Såfremt der foretages en lukning af prisen, rejser sig spørgsmålet, hvad der skal stilles op med dens midler. (Pt: Indestående godt: DKK 37.000,-)*. Den siddende bestyrelse er åben for forslag fra medlemmer til en alternativ afbenyttelse af foreningens resterende midler. Forslag der tager højde for "ånden" i Tanja Ravnholt Prisen, vil blive sendt til afstemning, sammen med bestyrelsens eventuelt egne forslag på kommende generalforsamling. 

Til yderligere orientering er der af ovenstående årsager ikke sendt kontingentopkrævninger ud for 2021. Findes der en løsning for videreførelse af foreningen, vil kontingentopkrævningen for 2021 derfor blive iværksat. 

*Bemærk at DAF netop har annonceret en online afstemning om modtageren af dette års Tanja Ravnholt Pris, hvilket vil reducere egenkapitalen med DKK 10.000,-. Modtageren vil blive offentliggjort d. 29. april. Følg selv linket her for at stemme:

Derfor. Såfremt du går med en formand/kvinde i maven, bedes du bedes meddele dit eventuelle kandidatur til bestyrelsen (reply på denne mail), med en skriftlig begrundelse indenfor den kommende uge. Alle kandidaturer der modtages med en skriftlig begrundelse, vil blive rundsendt med en stemmeseddel til medlemmerne forud for afholdelsen af generalforsamlingen. 

Såfremt der ikke modtages nogen kandidaturer er det bestyrelsens ansvar at forestå lukningen af foreningen jf. ovenstående. Vi vil i den henseende fremlægge eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne der er fremført i foreningens "ånd" i en orienterende mail sammen med stemmeseddel forud for afholdelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsen forpligter sig til at følge det forslag der får flest stemmer. 

Dagsorden
Da dagsordenen således afhænger af jeres eventuelle tilbagemeldinger, vil denne først blive fremsendt om en uge, hvor fristen for kandidaturtilmeldinger bortfalder. 

Deltag i generalforsamlingen tirsdag d. 4. maj fra kl. 20.00, via nedenstående link til Teams: (rundsendes på individuel mail)

For spørgsmål vedrørende denne mail eller andet omkring prisen, er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede. 

Kærlig hilsen
Jakob Vibild
Formand

Tanja Ravnholt Prisen overgår til Atletikkens trænerforening

Abdi Hakin Ulad giver depechen videre ved trænerforeningens Coach Summit 2021 I forbindelse med den senest afholdte generalforsamling blev d...