Sunday, March 8, 2020

Generalforsamling


Der er udsendt indkaldelser til generalforsamlingen. Datoen er mandag d. 30. marts kl. 19.30-21.00 (sæt X). I tilfælde af at coronaberedskabet opretholdes, finder vi på noget.

Den foreløbige dagsorden kan hentes her.

Er du medlem og har du noget du gerne vil have med på dagsordenen, kan du indsende dine forslag nu til jvibild@gmail.com. Sidste frist for indsendelse af forslag er lørdag d. 21. marts, hvorefter ovenstående link vil blive opdateret.
Tanja Ravnholt Prisen overgår til Atletikkens trænerforening

Abdi Hakin Ulad giver depechen videre ved trænerforeningens Coach Summit 2021 I forbindelse med den senest afholdte generalforsamling blev d...