Støt

Tanja i selskab med Coach Glenn Mills på Racers Track Club - Januar 2018
Tak fordi du er her.

Her kan du støtte Tanja Ravnholt Prisen ved at melde dig ind i foreningen. Eller ved at donere et beløb direkte til prisen.

Indmeldelse
Kontingentet er 200kr/år, som skal indbetales på:

Danske Bank
reg.: 9570 Konto nr.: 0012851243

På din indbetaling skal du huske at oplyse dit navn, mobilnr. fødselsdato, samt e-mail - så opretter vi dit medlemskab.

NB: Der plejer at være en mulighed for at tilføje ekstra tekst i din netbank, hvis ikke du har den mulighed, så skriv dit navn og send resten af oplysningerne på mail til: jvibild@gmail.com

Når du bliver medlem, får du en velkomstmail, samt tilsendelse af foreningens nyhedsmail - der forventeligt udkommer fire gange årligt. I nyhedsmailen vil det i øvrigt fremgå, hvis der planlægges afholdt foredrag, møder eller lignende aktiviteter, som medlemmer kan tilmelde sig.

Før du indmelder dig, kan du læse om foreningens formål og værdier i vedtægterne som kan hentes nederst på siden her.

Kontingentindtægter går til afholdelse af udgifter samt fremme af foreningens formål - herunder afholdelsen af aktiviteter med det formål, at kunne mødes og bevare fælleskabet omkring Tanja. Der vil blive aflagt revisorpåtegnet regnskab en gang årligt, som vil blive gjort frit tilgængeligt her på siden. Et eventuelt overskud på kontingentkontoen vil typisk overføres til Tanja Ravnholt Prisen, hvor midlerne er låst til uddelinger.

Fornyelse af medlemskab
Der opkræves kontingent en gang årligt. En fornyelse af medlemskabet sker ved at indbetale 200 kr på ovenstående bank konto og blot angive dit navn. 

Donation
Ønsker du at støtte prisen direkte, kan dette ske med et hvilket som helst beløb via mobile pay til nummeret 580045Du kan også støtte ved at indbetale direkte på foreningens indsamlingskonto som er:

Danske Bank
reg.: 9570 Konto nr.: 0012851316

Af hjertet tak <3

Tanja Ravnholt Prisen overgår til Atletikkens trænerforening

Abdi Hakin Ulad giver depechen videre ved trænerforeningens Coach Summit 2021 I forbindelse med den senest afholdte generalforsamling blev d...