Monday, July 15, 2019

Jakob Vibild - TaleTale af kæreste og partner Jakob Vibild ved Tanja Ravnholts mindehøjtidelighed søndag d. 26. maj.

Friday, July 12, 2019

Jakob Larsen - TaleTale af Jakob Larsen (Direktør i Dansk Atletik - DAF) ved mindehøjtidelighed for Tanja Ravnholt søndag d. 26. maj 

Wednesday, July 10, 2019

Martin Roald-Arbøl - TaleTale af Martin Roald-Arbøl (Formand i Hvidovre Atletik og Motion) ved mindehøjtideligheden søndag d. 26. maj i Hvidovre.

Sunday, July 7, 2019

Stiftende generalforsamling

Foto. Jørgen Java

Lørdag d. 6. juli afholdtes efter et orienteringsmøde stiftende generalforsamling for foreningen: "Tanja Ravnholt Prisen"

Foreningen bestyrer den formue der blev indsamlet til en ungdomslederpris i atletikverdenen i forbindelse med mindehøjtideligheden for Tanja Ravnholt søndag d. 26. maj. (i skrivende stund DKK 38.903,-). I praksis er dette arbejdet uddellegeret til Dansk Atletik (DAF), som med deres ligeledes nyoprettede "Tanja Ravnholt Leadership Academy", vurderes at have fingeren på pulsen.

Foreningen kan på initiativ fra medlemmerne iværksætte indsamlinger til en forøgelse eller vedligehold af prisens formue (dette dog først når der er opnået en indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet).

Derudover åbner foreningen nu for medlemsoptag. Som medlem skal du kunne tilslutte dig foreningens værdier - som kan læses i vedtægterne her. Kontingentet er fastsat til 200kr/år. Du indmelder dig ved at indbetale dette beløb på foreningens kontingentkonto som er:

Danske Bank
reg.: 0261 Konto nr.: 4636636436
VIGTIGT: Notér følgende oplysninger på din indbetaling: (Navn, efternavn, fødselsdato, mobiltelefon og email)

Kontingentet går til iværksættelse af værdifremmende initiativer, gerne - men ikke nødvendigvis - med en indsamlingsvinkel.

Indsamlede midler går til prisuddelingerne.

Øvrigt
Bestyrelsen har konstitueret sig selv på følgende måde:
Formand: Jakob Vibild
Næstformand: Caroline Schott Andersen
Kasserer: Christina Øyangen Ørntoft
Suppleanter: Pernille Folkmann Hansen og Vivian Højegaard

Helle Moesgaard Adelborg - TaleVed mindehøjtideligheden søndag d. 26. maj 2019. Borgmester i Hvidover Helle Moesgaard Adelborgs tale.

Tanja Ravnholt Prisen overgår til Atletikkens trænerforening

Abdi Hakin Ulad giver depechen videre ved trænerforeningens Coach Summit 2021 I forbindelse med den senest afholdte generalforsamling blev d...