Friday, February 25, 2022

Tanja Ravnholt Prisen overgår til Atletikkens trænerforening

Abdi Hakin Ulad giver depechen videre ved trænerforeningens Coach Summit 2021

I forbindelse med den senest afholdte generalforsamling blev det besluttet at lade det fremadrettede arbejde med Tanja Ravnholt Prisen foregå i et andet regi. Det blev bemyndiget bestyrelsen at finde en passende organisation dvs. en organisation der indeholdt samme grundværdier og som var villige til at fortsætte arbejdet med at støtte unge ledere i atletikken. 

Dette er nu lykkedes i kraft af den konstruktive dialog vi har haft med Atletikkens Trænerforening (link til facebookside), som har påtaget sig denne opgave.  

I forbindelse med deres trænerkonference i Århus lørdag d. 13. november 2021, blev den oficielle overlevering foretaget af Tanja Ravnholt Prisen trofaste ambassadør Abdi Hakin Ulad (link til facebookside). Undertegnede havde desværre ikke mulighed for at være til stede denne dag, men som billederne herunder bl.a. illustrerer, var det en god og ærlig dag i atletikkens navn - helt i Tanjas ånd. :-)


I starten af februar lykkedes det os så, at få gravet nøglerne til bankkontoen frem og få overført de resterende midler godt DKK 25.000,- til trænerforeningen. 

Og nu har jeg netop lagt røret på efter en samtale med Erhvervs og selskabsstyrelsen om lukningen af foreningen Tanja Ravnholt Prisen. 

Disse sidste skridt har været tunge og langt svære at tage end jeg havde forestillet mig. Derfor nøjes jeg med, at sende meddelsen herom ud på denne side og via Tanja Ravnholt Prisens Facebook side

Det vigtigste jeg tager med videre er, taknemmelighed for den utrolige opbakning alle jer - der støttede op om Tanja Ravnholt Prisen - har givet.

I dag er det 150 uger siden at Tanja gik bort, men hun dukker stadig op af og til.  Jeg bærer stadig foreningens logo på min læg og i hjertet. <3 <3 <3

Kærlig hilsen
Jakob Vibild 

Saturday, May 1, 2021

Tildeling af Tanja Ravnholt Prisen 2021

 

Torsdag d. 29. april blev det afgjort at årets Tanja Ravnholt Pris skal gå til atlet- træner- og organisator Mikkel Hansen.

Efter indstilling fra Gentofte Idræts Klub, var Mikkel en af kandidaterne der kunne stemmes på, via DAF´s hjemmeside, til at modtage Tanja Ravnholt Prisen på DKK 10.000,-.

Prisen blev stiftet i 2019, på baggrund af en indsamling til mindehøjtideligheden efter Tanjas død, og er tiltænkt som et anerkendende skulderklap til unge ledere i atletikken der får ting til at ske.  

Mikkel Hansen
Udover et mangeårigt engagement i atletikken, var Mikkel også i 2016 sammen med Tanja Ravnholt udvalgt af den daværende bestyrelse i DAF til at deltage som ungleder på bestyrelsesmøderne og her være med til at forny organisationen. Mikkel og Tanja arbejdede således på nogle af de samme linier og det er derfor med glæde at kunne lykønske Mikkel med årets Tanja Ravnholt Pris

Læs om afgørelsen her.

Tuesday, April 20, 2021

Generalforsamling 2021

Kære medlem af Tanja Ravnholt Prisen

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Tanja Ravnholt Prisen

Tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 20.00

Pga. corona afholdes generalforsamlingen elektronisk. Du finder linket nederst i mailen. Vi håber på din deltagelse. 

Du bedes nærlæse nedenstående, hvori bestyrelsen begrunder og uddyber sin holdning om helt at lukke foreningen, såfremt der ikke opstilles en eller flere kandidater til formandsposten.  Har du spørgsmål er du velkommen til at rette disse til undertegnede.  

Da jeg (formanden), beklageligvis ikke længere kan påtage mig ansvaret at genopstille. Står foreningen - såfremt der ikke melder sig kandidater til posten - fremadrettet i en svag position. Dette har fået bestyrelsen til at foreslå en en overførelse af Tanja Ravnholt Prisen til en instans der kan varetage administrationen fremadrettet, alternativt gennemføres en lukning af Tanja Ravnholt Prisen. 

Såfremt der foretages en lukning af prisen, rejser sig spørgsmålet, hvad der skal stilles op med dens midler. (Pt: Indestående godt: DKK 37.000,-)*. Den siddende bestyrelse er åben for forslag fra medlemmer til en alternativ afbenyttelse af foreningens resterende midler. Forslag der tager højde for "ånden" i Tanja Ravnholt Prisen, vil blive sendt til afstemning, sammen med bestyrelsens eventuelt egne forslag på kommende generalforsamling. 

Til yderligere orientering er der af ovenstående årsager ikke sendt kontingentopkrævninger ud for 2021. Findes der en løsning for videreførelse af foreningen, vil kontingentopkrævningen for 2021 derfor blive iværksat. 

*Bemærk at DAF netop har annonceret en online afstemning om modtageren af dette års Tanja Ravnholt Pris, hvilket vil reducere egenkapitalen med DKK 10.000,-. Modtageren vil blive offentliggjort d. 29. april. Følg selv linket her for at stemme:

Derfor. Såfremt du går med en formand/kvinde i maven, bedes du bedes meddele dit eventuelle kandidatur til bestyrelsen (reply på denne mail), med en skriftlig begrundelse indenfor den kommende uge. Alle kandidaturer der modtages med en skriftlig begrundelse, vil blive rundsendt med en stemmeseddel til medlemmerne forud for afholdelsen af generalforsamlingen. 

Såfremt der ikke modtages nogen kandidaturer er det bestyrelsens ansvar at forestå lukningen af foreningen jf. ovenstående. Vi vil i den henseende fremlægge eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne der er fremført i foreningens "ånd" i en orienterende mail sammen med stemmeseddel forud for afholdelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsen forpligter sig til at følge det forslag der får flest stemmer. 

Dagsorden
Da dagsordenen således afhænger af jeres eventuelle tilbagemeldinger, vil denne først blive fremsendt om en uge, hvor fristen for kandidaturtilmeldinger bortfalder. 

Deltag i generalforsamlingen tirsdag d. 4. maj fra kl. 20.00, via nedenstående link til Teams: (rundsendes på individuel mail)

For spørgsmål vedrørende denne mail eller andet omkring prisen, er du naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede. 

Kærlig hilsen
Jakob Vibild
Formand

Sunday, March 8, 2020

Generalforsamling


Der er udsendt indkaldelser til generalforsamlingen. Datoen er mandag d. 30. marts kl. 19.30-21.00 (sæt X). I tilfælde af at coronaberedskabet opretholdes, finder vi på noget.

Den foreløbige dagsorden kan hentes her.

Er du medlem og har du noget du gerne vil have med på dagsordenen, kan du indsende dine forslag nu til jvibild@gmail.com. Sidste frist for indsendelse af forslag er lørdag d. 21. marts, hvorefter ovenstående link vil blive opdateret.
Monday, January 6, 2020

Ude&Hjemme bringer historien om Tanjas organdonation


En journalist ringede tilbage i december efter at have set Donorvideoen om Tanja. Den historie ville hun gerne bringe videre i Ude & Hjemme, så nu er bladet med artiklen på gaden (Første nummer i 2020).

Vi får løbende positive tilkendegivelser på den sag, og det er rart at opleve, for det har fortsat betydelig relevans. Husk nu at tage stilling til organdonation og oplys din holdning på sundhed.dk, det er at vise hensyn og det tager 5 minutter.

Læs mere på:
Organdonation - Jatak
Tilmeld din holdning her (Husk NemID)

Thursday, November 28, 2019

Comedy Show til fordel for Tanja Ravnholt Prisen på vej


I øjeblikket arbejdes der på at arrangere et comedy show eller lignende til fordel for Tanja Ravnholt Prisen. Intet er endnu givet, men en nærliggende dato for præmieren ville være d. 12. april.

Initiativtageren Jakob Vibild, har som et første skridt været på skolebænken og debutterede med en bid på 7 minutter på Comedy Zoo mandag d. 18. november. Resultatet af dette kan du se et videoklip af her.

Om sin indsats udtaler Jakob:

": Nu må vi se. Der sker meget i øjeblikket, men jeg skriver på et show med udgangspunkt i Tanjas død, som jeg håber både kan give indsigt og være sjovt - "på den gode måde".  Det er slet ikke givet at der KUN bliver tale om et comedy show. Formålet er jo at indsamle til Tanja Ravnholt Prisen, så måske skulle man arrangere salg af småkager og auktioner af dyre malerier - hvad ved jeg? Måske er der nogen der henvender sig med nogle gode idéer vi kan tage med..."

Det håber vi på og giver hered opfordringen videre. Har du en idé eller andet du gerne vil bidrage med til sådan et show, så skriv til Jakob på jvibild(a)gmail.com. 

Sunday, November 3, 2019

Tale om Tanja Ravnholt Prisen ved DAF Awards 2019

Foto: Dansk Atletik Forbund: Undertegnede flankeret af årets modtager af Tanja Ravnholt Prisen Jane Lindved, og Karsten Munkvad (formand: Dansk Atletik)

I går aftes ved DAF Award showet blev Tanja Ravnholt Prisen for første gang uddelt. Det blev Jane Lindved, som løb med æren med et overvældende flertal af stemmerne foran de to øvrige kandidater Mikkel Hansen og Mikkel Roald-Arbøl. Herunder gengives talen, der blev holdt som motivation for prisen. 


Tale
Da Tanja Ravnholt døde d. 12. april i år, hvade hun gang i noget. Hun var mor, kæreste og atlet, men det hun egentlig havde gang i var at udvikle atletikken, som var det der havde interesseret hende siden hun begyndte som 8-9 årik i Viking Atletik i Rønne.

At hun aldrig derefter så sig tilbage, ses både på hendes karriere som aktiv, træner, hendes valg af uddannelse - hvor hun blev færdig som cand scient i idræt på Center for holdspil ved Københavns universitet i 2013 - og på det arbejde hun udførte i sin klub Hvidovre, i DAF´s bestyrelse - og i de sidste seks måneder, hvor hun tog orlov fra bestyrelsen, for at passe en fuldtidsstilling som konsulent i DAF.

Her var hendes fokus - som altid - at få flere unge mennesker til at finde vej ind på stadion. HUn ville åbne atletikkens døre for folket.

Hendes vision var simpel og baserede sig på observationer hun havde gjort i sit arbejde med atletikken på tværs af klubberne - fx. i forbindelse med Skole OL, VM Cross eller med at formidle ændringer af et snærklet regelsæt til "gamle landsoldater".

Her bemærkede hun at der var forskel på hvordan projekterne udviklede sig fra klub til klub og som den nysgerrige person hun var, undersøgte hun sagen nærmere og fandt ud af, at der bag de succesfulde projekter næsten altid sad et ungt, frivilligt og engageret menneske, der brændte ligeså meget som hun selv for at "åbne atletikkens døre for folket".

Så hun gik igang med at etablere "Aspirant netværket", sammen med kollegaen fra DAFs bestyrelse, Mikkel Hansen. Planen med aspirantnetværket var i al sin enkelhed, at øge fokus på unge mennesker med ledelses- og organisationstalent, som sad derude i klubberne. At støtte og motivere disse personer med anerkendelse, uddannelse og al den tænkelige bistand hun overhovedet kunne fremmane.

Det synes jeg er en fantastisk plan og jeg synes at vi skal bruge hendes bortgang til at fastholde denne vision.

Ikke kun for atletikkens skyld, for den kan nemt bredes ud til alle organisationer der arbejder med unge frivillige. Men heller ikke "kun" for aorganisationernes skyld, for det er hele samfundet der om nogle år vil få gavn af disse ildsjæle.

Derfor er jeg enormt taknemmelig for DAFs beslutning om at videreføre visionen ved at oprette "Tanja Ravnholt Leadership Academy.

Og derfor her jeg selv - sammen med Tanjas nærmeste efterladte - oprettet Tanja Ravnholt Prisen.

Prisen er på 10.000,- kroner og skal uddeles årligt til et eller flere unge mennesker , der som Tanja formulerede det; med deres ledelses- og organisationstalent og ikke mindst passion - er dem der får ting til at ske.

Prisen er et økonomisk skulderklap, som gives for at I skal vide, at når I arbejderr for det I brænder for, så vil det blive bemærket.

Jeg vil gerne afslutte med en opfordring til jer fremmødte i dag. Og den er at bede jer om at medvirke til Tanja Ravnholt Prisens fortsatte udvikling og arbejde. Dette kan i gøre med en engangsdonation til Mb Pay nummeret: 580045, eller ved at indmelde jer i foreningen bag prisen. Det koster 200 kr/år og I kan læse om hvordan her. (eller se nedenstående slide)Jeg giver nu ordet tilbage til Torben Dan. Tak fordi I lyttede.

2/11-2019 JV

       

Tanja Ravnholt Prisen overgår til Atletikkens trænerforening

Abdi Hakin Ulad giver depechen videre ved trænerforeningens Coach Summit 2021 I forbindelse med den senest afholdte generalforsamling blev d...