Organdonation - jatakDet er måske en biting i forhold til arbejdet med Tanja Ravnholt Prisen, men noget af det som Tanja Ravnholts død medførte, var en afklaring i forhold til spørgsmålet om organdonation.

Det stod klart ganske få dage efter at vi (Tanjas mor og jeg - hendes kæreste) var kommet hjem fra Spanien, hvor vi havde befundet os i knap to døgn op til påske for at hente Tanja hjem.

Heldigvis havde Tanja og jeg talt emnet organdonation igennem mange gange - måske p.g.a. at Tanjas yngre bror Thomas døde 2,5 år forinden. Jeg vidste altså at Tanja var 100% for fuld organdonation.

Det havde altid været mig der var den tvivlende i det spørgsmål og jeg tør i dag slet ikke tænke på hvilken smertefuld situation - oveni alt andet - Tanja ville have stået i, havde vores roller været ombyttede. Hvordan ville hun besvare spørgsmålet på mine vegne?

Organdonation er en personlig ting, som man kan være for eller imod. Det ikke det vi vil blande os i, men man kan dårligt være imod at det må være besværet værd, at bruge 5 minutter på at tage stilling og melde sin holdning til donorregistret.

For at sætte tingene lidt på spidsen og forhåbentlig skubbe til dig, der endnu ikke har tilmeldt din holdning, har vi lavet nedenstående video, der i grove træk beskriver det vi oplevede i Alicante omkring organdonation.

Videoen tager ca. 5 minutter.

Tak for din tid. 

For yderligere information om dette emne henviser vi desuden til nedenstående links:

Sundhed.dk
Vi opfordrer alle til at tage stilling til organdonation på www.sundhed.dk

Organdonation - Ja tak !
Vil du være med til at forbedre organdonation i Danmark og støtte familier, som rammes af organsvigt, så støt patientforeningen Organdonation - ja tak! på www.organdonation-ja-tak.dk.

Patientforeningen startede som en græsrodsbevægelse, som blev stiftet af et forældrepar, hvis datter på 18 måneder blev reddet af en donor. I dag kæmper foreningen for at forbedre vilkårene for de familier som rammes af organsvigt og for at en højere andel af befolkningen kommer med i donorregistret. Og ultimativt arbejdes der for et lovforslag omkring automatisk organdonation, hvilket betyder, at alle i udgangspunktet er organdonorer fra de fylder 18 år, med mindre man ønsker det anderledes og framelder sig.

Tanja Ravnholt Prisen overgår til Atletikkens trænerforening

Abdi Hakin Ulad giver depechen videre ved trænerforeningens Coach Summit 2021 I forbindelse med den senest afholdte generalforsamling blev d...