Hvem står bag

Billede fra mindehøjtidelighed søndag d. 26. maj i Hvidovre. Foto: Ask Hybel

Prisen blev oprettet i forbindelse med afholdelse af en mindehøjtidelighed for Tanja Ravnholt søndag d. 26. maj og er som sådan skabt af de der kendte Tanja Ravholt.

Af formelle årsager er der sidenhen oprettet en forening, som nu står bag den videre udvikling af prisen.

Til foreningen består den siddende bestyrelse nu af følgende personer:
Formand: Jakob Vibild
Næstformand: Lotte Worsøe Clausen
Kasserer: Alex Clausen
Suppleanter: Tom Jensen

Formål
Foreningen uddeler årligt en pris i form af ”Tanja Ravnholt Prisen”. Prisen skal gå til en eller flere unge (under 35år) i atletikverdenen, der i kraft af deres organisations og ledelsestalent fortjener ekstra anerkendelse.  

Foreningen skal i overenstemmelse med ”Dansk Atletik” (DAF) søge at fremme atletikkens udbredelse i Danmark. 

Foreningen kan deltage i – engagere sig med – aktiviteter der har til formål at indsamle midler til dens fortsatte virke. 

Værdier 
Som medlem af foreningen er man en ambassadør, der viderebringer et vigtigt budskab om at omgås hinanden med respekt og arbejde for det man brænder for. Dette gøres ved at være nærverende, velforberedte og give klare udmeldinger. 

Hvis du kan skrive under på ovenstående er du også velkommen som medlem i foreningen. Du kan læse dens vedtægter her (Link til vedtægter).

Samt hvordan du bliver medlem, eller i øvrigt støtter foreningens fortsatte arbejde her.

Samarbejder
Tanja Ravnholt Prisen arbejder sammen med Dansk Atletik (DAF) om uddelingen af den årlige Tanja Ravnholt Pris. Dette samarbejde er en naturlig forlængelse af DAF´s beslutning om at oprette et Tanja Ravnholt Leadership Academy. Læs mere om Dansk Atletik (DAF) og dens arbejde i øvrigt på linket her.Da Tanja Ravnholt døde ret pludseligt - i løbet af 12 timer pga. af en tumor i hjernen - betød det at hendes organer var i høj kurs. Tanja havde taget aktivt stilling til at hun ønskede at donere sine organer. En oplysning som vi (hendes nærmeste), var taknemmelige for. At stå som pårørende i en tilstand af chock og skulle tage sådanne beslutninger er ikke rart. Nu blev det at hun faktisk reddede 7 menneskers liv et lille lyspunkt i mørket. Da vi kom hjem besluttede vi derfor at lave en video der fortæller denne historie. Den video så de hos "Organdonation - ja tak!" og efter et par samtaler var vi overbevist om at dette var en forening der kæmpede for det rigtige med hjertet på rette sted. Hvis vi på nogen måder kan fremme at flere tager stilling i spørgsmålet om organdonation, vil vi gøre det. Læs mere på Organdonation - ja tak! 


For yderligere information
Kontakt: Jakob Vibild
mb: 26133876
mail: jvibild (a) gmail.com


Tanja Ravnholt Prisen overgår til Atletikkens trænerforening

Abdi Hakin Ulad giver depechen videre ved trænerforeningens Coach Summit 2021 I forbindelse med den senest afholdte generalforsamling blev d...