Nyhedsbrev 3, 12/4-2020

Tilbage til nyhedsbrevsarkiv

Kære medlem,

Velkommen til Tanja Ravnholt Prisens 3. nyhedsbrev.

Coronakrise og årsdag
Det er en underlig tid vi befinder os i. I dag for et år siden døde Tanja og nu har vi påske og der udspiller sig en global corona pandemi. Det er svært at finde ord.

General forsamling
Generalforsamlingen blev afholdt med pænt fremmøde. De fleste havde valgt at fremsende deres fuldmagter. I den forbindelse blev der valgt nye personer til bestyrelsen. Disse er:

Tom Jensen og Lotte Worsøe Clausen.
Desuden valgtes Alex Clausen som suppleant.
Undertegnede bliver siddende i bestyrelsen, som den eneste fra tidligere. 

Det er vores håb at vi med den nye bestyrelse kan skærpe foreningens virke i atletikverdenen. Dette vil der blive taget tiltag henimod snarest, men situationen er som sagt lidt speciel i øjeblikket.

Referat fra generalforsamlingen.
Referatet fra generalforsamlingen kan hentes her.

Status medlemmer
Vi er i øjeblikket 29 medlemmer, men forventer en smule frafald efter seneste opkrævning. Initiativer til at øge medlemstallet står højt på listen.

Har du spørgsmål til foreningens arbejde, eller forslag eller idéer til noget vi kunne gøre, er du velkommen til at kontakte os via svar på denne mail.

Det var alt for nu.

Kærlig hilsen
Jakob Vibild
Tanja Ravnholt Prisen

Støt med mbpay på: 580045

Du modtager denne mail fordi du er eller har været medlem af foreningen: "Tanja Ravnholt Prisen". Ønsker du ikke at modtage disse nyhedsmails længere, skal du blot meddele dette ved at besvare mailen. Tak for din tid.

Tilbage til nyhedsbrevsarkiv

No comments:

Post a Comment

Tildeling af Tanja Ravnholt Prisen 2021

  Torsdag d. 29. april blev det afgjort at årets Tanja Ravnholt Pris skal gå til atlet- træner- og organisator Mikkel Hansen. Efter indstill...