Nyhedsbrev 5, 2/11-2020

Kære medlem

Velkommen til Tanja Ravnholt Prisens 5. nyhedsbrev, der udkommer med knap en måneds forsinkelse. Jeg beklager. 

Til gengæld er der nyt at berette om, som jeg håber I vil finde interessant. 

Løb Etape Bornholm for Tanja
Eventudvalget der består af Alex Clausen og undertegnede er ved at undersøge om vi kunne lave en begivenhed ud af næste års Etape Bornholm. Tanja er født og opvokset i Rønne og er et kendt navn især i løbekredse derovre. Vi tænker derfor at det var nærliggende at samle deltagere til etapen, der kunne tænke sig at "løbe for Tanja". 

Formålet med eventen er dels at skabe opmærsomhed omkring prisen og dels at indsamle nogle midler, idet vi forventer at kunne forhandle en rabat samt trøjesponsorat hjem til formålet. Vi håber at I vil lade denne rabat gå videre til prisen og måske betale lidt for t-shirten.

Reglerne er ret simple, der skal 6 personer til at stille et hold, og vi tænker at vi måske kunne stille hold i flere klasser. 

Men det hele afhandler af hvor mange vi kan få samlet til at stille op. Løbet finder sted mandag - fredag i uge 30 næste år, så hvis du tænker at Bornholm da kunne være et godt feriemål til næste år og vil du gerne deltage, må du meget gerne skrive en mail tilbage herom. 

PS: Man kan også bare komme over for at heppe. :-)

Udskiftning i bestyrelsen
Tom Jensen, der var foreningens kasserer har grundet arbejdspres valgt at træde tilbage og indgår nu istedet som suppleant. Istedet indtræder Alex Clausen som ny kasserer.

Ambassadør udnævnelser
Vi har udnævnt Abdi Hakin Ulad og Jane Lindved som ambassadører for Tanja Ravnholt Prisen. Der vil komme en præsentation og en begrundelse for disse udnævnelser senere. Lige nu vil vi bare sige at vi er både stolte og superglade over at disse to personligheder ønsker at repræsentere os. 

Uddeling af Tanja Ravnholt Prisen for 2020
Pga. af corona bliver der ikke afholdt et DAF Award i år. Vi er nu i dialog med DAF om istedet at uddele prisen for 2020 i forbindelse med afholdelse af DM i februar 2021. Vi melder officielt ud når vi har en eksakt dato og tager de forbehold der nu må tages grundet corona.  

Medlemsstatus
Vi har nu 24 medlemmer, hvilket er lidt færre end sidst. Dette skyldes et par restancer på kontingentet der opkræves årligt. 

Er du i tvivl om du har betalt kontingentet i år, så søg efter en mail med emnet: "Tak for din indbetaling af kontingent". 

Denne mail har vi valgt at udsende også til de der endnu mangler at betale kontingent for 2020. Såfremt I fortsat ønsker at være medlem, bedes I foretage jeres kontingent indbetaling - læs her hvordan. Hvis du ikke længere ønsker medlemskab, skal du ikke foretage dig yderligere, vi sletter dig fra listen forud for næste nyhedsbrev.

Har du spørgsmål til foreningens arbejde, eller forslag eller idéer til noget vi kunne gøre, er du velkommen til at kontakte os via svar på denne mail.

Det var alt for nu.

Kærlig hilsen
Jakob Vibild
(formand)
Tanja Ravnholt Prisen

Støt med mbpay på: 580045

Du modtager denne mail fordi du er eller har været medlem af foreningen: "Tanja Ravnholt Prisen". Ønsker du ikke at modtage disse nyhedsmails længere, skal du blot meddele dette ved at besvare mailen. Tak for din tid.

No comments:

Post a Comment

Tildeling af Tanja Ravnholt Prisen 2021

  Torsdag d. 29. april blev det afgjort at årets Tanja Ravnholt Pris skal gå til atlet- træner- og organisator Mikkel Hansen. Efter indstill...