Sunday, November 3, 2019

Tale om Tanja Ravnholt Prisen ved DAF Awards 2019

Foto: Dansk Atletik Forbund: Undertegnede flankeret af årets modtager af Tanja Ravnholt Prisen Jane Lindved, og Karsten Munkvad (formand: Dansk Atletik)

I går aftes ved DAF Award showet blev Tanja Ravnholt Prisen for første gang uddelt. Det blev Jane Lindved, som løb med æren med et overvældende flertal af stemmerne foran de to øvrige kandidater Mikkel Hansen og Mikkel Roald-Arbøl. Herunder gengives talen, der blev holdt som motivation for prisen. 


Tale
Da Tanja Ravnholt døde d. 12. april i år, hvade hun gang i noget. Hun var mor, kæreste og atlet, men det hun egentlig havde gang i var at udvikle atletikken, som var det der havde interesseret hende siden hun begyndte som 8-9 årik i Viking Atletik i Rønne.

At hun aldrig derefter så sig tilbage, ses både på hendes karriere som aktiv, træner, hendes valg af uddannelse - hvor hun blev færdig som cand scient i idræt på Center for holdspil ved Københavns universitet i 2013 - og på det arbejde hun udførte i sin klub Hvidovre, i DAF´s bestyrelse - og i de sidste seks måneder, hvor hun tog orlov fra bestyrelsen, for at passe en fuldtidsstilling som konsulent i DAF.

Her var hendes fokus - som altid - at få flere unge mennesker til at finde vej ind på stadion. HUn ville åbne atletikkens døre for folket.

Hendes vision var simpel og baserede sig på observationer hun havde gjort i sit arbejde med atletikken på tværs af klubberne - fx. i forbindelse med Skole OL, VM Cross eller med at formidle ændringer af et snærklet regelsæt til "gamle landsoldater".

Her bemærkede hun at der var forskel på hvordan projekterne udviklede sig fra klub til klub og som den nysgerrige person hun var, undersøgte hun sagen nærmere og fandt ud af, at der bag de succesfulde projekter næsten altid sad et ungt, frivilligt og engageret menneske, der brændte ligeså meget som hun selv for at "åbne atletikkens døre for folket".

Så hun gik igang med at etablere "Aspirant netværket", sammen med kollegaen fra DAFs bestyrelse, Mikkel Hansen. Planen med aspirantnetværket var i al sin enkelhed, at øge fokus på unge mennesker med ledelses- og organisationstalent, som sad derude i klubberne. At støtte og motivere disse personer med anerkendelse, uddannelse og al den tænkelige bistand hun overhovedet kunne fremmane.

Det synes jeg er en fantastisk plan og jeg synes at vi skal bruge hendes bortgang til at fastholde denne vision.

Ikke kun for atletikkens skyld, for den kan nemt bredes ud til alle organisationer der arbejder med unge frivillige. Men heller ikke "kun" for aorganisationernes skyld, for det er hele samfundet der om nogle år vil få gavn af disse ildsjæle.

Derfor er jeg enormt taknemmelig for DAFs beslutning om at videreføre visionen ved at oprette "Tanja Ravnholt Leadership Academy.

Og derfor her jeg selv - sammen med Tanjas nærmeste efterladte - oprettet Tanja Ravnholt Prisen.

Prisen er på 10.000,- kroner og skal uddeles årligt til et eller flere unge mennesker , der som Tanja formulerede det; med deres ledelses- og organisationstalent og ikke mindst passion - er dem der får ting til at ske.

Prisen er et økonomisk skulderklap, som gives for at I skal vide, at når I arbejderr for det I brænder for, så vil det blive bemærket.

Jeg vil gerne afslutte med en opfordring til jer fremmødte i dag. Og den er at bede jer om at medvirke til Tanja Ravnholt Prisens fortsatte udvikling og arbejde. Dette kan i gøre med en engangsdonation til Mb Pay nummeret: 580045, eller ved at indmelde jer i foreningen bag prisen. Det koster 200 kr/år og I kan læse om hvordan her. (eller se nedenstående slide)Jeg giver nu ordet tilbage til Torben Dan. Tak fordi I lyttede.

2/11-2019 JV

       

Tanja Ravnholt Prisen overgår til Atletikkens trænerforening

Abdi Hakin Ulad giver depechen videre ved trænerforeningens Coach Summit 2021 I forbindelse med den senest afholdte generalforsamling blev d...